Vui Là Vui (Sinh Hoạt)

Tác giả: Sinh Hoạt


Vui là vui là vui chúng mình vui nhiều,
Vui là vui là vui chúng mình vui quá.
Vui là vui là vui chúng mình vui nhiều,
Vui là vui là vui chúng mình quá vui.