Sinh nhật này vui quá vui(hợp âm)

Tác giả:


Happy Birth [C] Day sinh nhật [Am] này
Tay nắm [Dm] tay ta vui sum [G] vầy
Happy Birth [F] Day sinh nhật [G7] này
Bên mọi người thật vui biết [C] mấy.

Vui quá [C] vui sinh nhật [Am] này
Xin chúc [Dm] cho an vui tháng [G7] ngày
Happy Birth [F] Day sinh nhật [G7] này
Vui hát mừng Happy Birth [C] Day to you.