Một Ngón Tay (Thiếu Nhi)

Tác giả: Thiếu Nhi


Một ngón tay nhúc nhích này
Một ngón tay nhúc nhích này
Hai ngón tay nhúc nhích cũng đủ làm ta vui rồi

Hai ngón tay nhúc nhích này... (2)
Mười ngón tay nhúc nhích này (10)