Mãi Mãi Bên Nhau (Nguyễn Đức Quang)

Tác giả: Nguyễn Đức Quang


Mãi mãi bên nhau
nối chặt vòng tay
ta vui xum vầy.
Mãi mãi bên nhau
khắc nguyện từ đây
ta luôn có nhau.

Ta mong cho quê hương sáng ngời
trong tình yêu mến tràn lan khắp nơi.

Ta yêu cho quê hương ngát trời
trong niềm tin mới vui ngày Bắc Nam
thôi hết chia đôi...