Mãi Mãi Còn Yêu (Thế Hiển)

Tác giả: Thế Hiển


Em ơi! Sao em nỡ quên, quên sao bao nhiêu mộng mơ , yêu em