Hát Mừng Giáng-sinh (Hoàng Minh Dan)

Tác giả: Hoàng Minh Dan


.....
Đêm đông ...đêm đông ...
Thiên-Chúa ...sinh ra đời ....
Ngài nắm trong ..máng cỏ bần hàn / Nghèo nàn
Ngài đến với muôn Dân ....
Trên Trời muôn vì tinh tú ..Dưới Trần ..Tất cà /.toàn thể các Mục đông thổi kèn ..
ca hát ...Hát mừng : THIÊN-CHÚA ..GIÁNG SINH ...

Đêm đông ..đêm đông ..
Con Chúa ..xuống làm Người ....
Ngài nằm trong mang cò nghèo hèn / nghèo nàn
Ngài đến với muôn / chư dân ...
Đêm nay / Hôm nay ....Toàn thể THIÊN-QUỐC và dương trân / Vũ trụ ...
các Mục đồng thổi kèn ,ca hát .....bao quanh ...

Emanuenoel Thiên -Chúa Ở cùng Chúng ta ...
Emanuenoel ..Thiên Chúa lấy Hang belem làm nhà...
Thiên Chúa xuống / dương trân ban an bình , cho Muôn / Chư Dân ../ Chúng sinh

Thiên Chúa xuống trần ban an bình / lành .. hạnh phúc cho muôn dân / Chúng ta ..
Thiên Chúa giáng trần mang Ánh sáng và niềm tin / tình yêu / bình yên ..cho Muôn Dân ..../ Fine

Kính / Mến Chúc tất cả mọi người mùa giáng sinh thật thật an bình và hạnh phúc
Ns Hoàng Minh Dan 2016

Nhạc : Bowle M .
lỜI: hoàng Minh Dan