Tôi Đã Hát, Sẽ Hát, Ta Phải Hát (Tú Nhi)

Tác giả: Tú Nhi


Tôi đã hát trên quê mẹ tù đày
Tôi đã hát bên người mất ngày mai
Tôi đã hát giữa rừng quanh bầy thú
Tôi đã hát trong tù ngục ngày dài
Tôi đã hát bên thân mẹ thật gầy
Tôi đã hát bên người chết không toàn thây
Tôi đã hát bên tù nhân lở lói
Tôi đã hát trong nước mắt trong chua cay
Và, và tôi đã hát giữa hầm xí tanh hôi
Bên người sống rất tội.
Này tự do độc lập, này hoà bình quê tôi.

Tôi đã hát trên quê mẹ hận thù
Tôi đã hát giữa lòng đất cằn khô
Tôi đã hát bên người dân không được nói
Tôi đã hát trong lửa đạn mịt mù
Tôi đã hát trên sóng biển một ngày
Tôi đã hát bên bầy cá đang rỉa thây
Tôi đã hát bên tình nhân gục chết
Tôi đã hát trong đói khát hôm nay.

Tôi sẽ hát trong tiếng mẹ nguyện cầu
Tôi sẽ hát trong ngày hết buồn đau
Tôi sẽ hát trên bàn chân tuổi trẻ
Tôi sẽ hát trong mừng tủi nghẹn ngào
Tôi sẽ hát trên đất mẹ đẹp mùa
Tôi sẽ hát bên trường cũ tình xưa
Tôi sẽ hát bên rừng hoang nở thắm
Tôi sẽ hát trong ánh mắt em thơ
Và, và tôi sẽ hát bên ngàn tiếng reo vui
Trong lời hát yêu đời.
Này tự do độc lập, này hòa bình quê tôi.

Tôi sẽ hát trong tiếng mẹ ngọt mềm
Tôi sẽ hát trong màu mắt của em
Tôi sẽ hát quanh mộ bia liệt sĩ
Tôi sẽ hát bên bè bạn mọi miền
Tôi sẽ hát bên gối mẹ hiền hoà
Tôi sẽ hát trên từng bước của cha
Tôi sẽ hát bên lều tranh thuở đó
Tôi sẽ hát trong nước mắt thôi chia xa.

Ta phải hát trong khát vọng hoà bình
Ta phải hát không thể ngó lặng thinh
Ta phải hát!...