Nhân Sinh Quán

Tác giả: Trùng Nhị Điên, Yêu Hồ Công Tử (虫二颠, 妖狐公子)


Trước bồng lai ngoái lại
Thế gian còn sân si
Khoảng cách phật và ma
Cách biệt một ánh nhìn thôi
Kẻ phiêu du Nữa đời chẳng lo
Tâm tịnh mang phước an
Đông thuỷ ngoạn, Tây núi cao
Ta hiểu thấu nhân sinh này ân oán luân hồi
Kiếp.....người đa đoan
Danh lợi khiến từ bi biến tan
Phúc hay hoạ... đến khó can
Trời không phú
Trời cũng chẳng mang
Bước qua ải.. tham sân si
Bỏ đi hết tục trần vướng mi
Lòng nhẹ nhõm như bông tuyết rơi
Dập dìu
Chân trần bước đi
Mong độ kiếp từ bi trước khi
Hoa ưu đàm nở trên bố y
Tận dương khí ngày ta khép mi
Dẫu gia tài lớn đến đâu
Một trăm năm đời người chẳng lâu
Tại sao phải hơn thua với nhau.. làm gì