Nhân sinh quán (hợp âm)(hợp âm)

Tác giả: Nhạc Hoa (Từ Cửu Môn Hồi Ức)


[C] Trước bồng lại ngoái [D] lại, thế [Bm] gian còn sân [Em] si
Khoảng cách [C] phật và ma cách [D] biệt một ánh nhìn [Bm] thôi
Kẻ phiêu [C] du nửa đời chẳng [D] lo [Bm] tâm tịnh mang phước [Em] an
Đông thủy [C] ngoạn tây núi [D] cao
Đã hiểu [Bm] thấu nhân sinh [Em] này ân [D] oán luân [Em] hồi.

[C] Kiếp người đa [D] đoan, danh lợi [Bm] khiến từ bi biến [Em] tan
Phúc hay [C] họa đến khó [D] can trời không [Em] phú trời cũng chẳng mang
Bước qua [C] ải tham sân [D] si bỏ đi [Bm] hết tục trần vướng [Em] mi
Lòng nhẹ [C] nhõm như bông tuyết [D] rơi dập [Em] dìu.

[C] Chân trần bước [D] đi, mong độ [Bm] kiếp từ bi trước [Em] khi
Hoa ưu [C] đàm nở trên bố [D] y tận dương [Em] khí ngày ta khép mi
Dẫu gia [C] tài lớn đến [D] đâu một trăm [Bm] năm đời người chẳng [Em] lâu
Tại sao [C] phải hơn thua với [D] nhau làm [Em] gì.