Người ơi nhớ người vô cùng(hợp âm)

Tác giả:


1. Chớ lỡ đời [Am] nhau buông tay xót [F] xa
Tiếng yêu biệt [D] tăm mắt lệ lạnh [Am] sầu
Tay trắng [D] tay máu lạnh tim [Dm] khô
Lợi ảo danh [Am] hư cát [E7] bụi trần [Am] ai.

Người bội [Am] thề muộn phiền ra [D] đi
Giữa cơn mộng [Am] lành đổi thay cuộc [D] vui
Đường tình [Am] tan người ơi nhớ người vô cùng
Lạc dấu [D] thương tháng ngày đắng cay
Bên đời quạnh [Am] hiu.

ĐK:
[Am] Mắt lệ một phương [F] buồn
Bên sân [D] khuya chờ nhau mỏi [Am] mòn
Người [D] ơi tim lặng hồn [Am] đau
Đêm rất [D] sâu ngồi soi bóng [Am] sầu.

[Am] Ôi đời [D] chao nghiêng [Am] vội
Người bỏ xa [G] ta thất thểu đêm [Am] chờ
Lọc lừa [F] nhau mà [D] chi hỡi [Am] người
Rối thắt tâm [D] thương oán [F] nghiệt [G] duyên [Am] đời.

2. Lối cũ tìm [Am] nhau thương ai nhớ [F] ai
Cố nhân về [D] đâu bỏ mặc trăng [Am] sầu
Thương nhớ [D] ơi bấc tàn đèn [Dm] hiu
Leo lét canh [Am] thâu viễn ngậm ngùi trông.

Người bội [Am] thề đọa đày hồn [D] đau
Trái ngang phận [Am] đời bởi đâu người [D] ơi
Cuộc tình [Am] tan ngàn đêm mắt lệ đoạn trường
Người có [D] hay tháng ngày đắng cay
Khóc cuộc tình [Am] xa.