Biển Hát (Một Người Đi Một Người Quên)

Tác giả: Chưa Biết


Một lần biển hát ru giấc ngủ đêm
Một lần biển êm dìu tình lên chơi với
Một lần biển khóc rơi trên môi ai
Một lần em đi biển cồn cào bão giông

Tình nào chợt đến tay ấm bàn tay
Rượu nào chẳng say, giờ chỉ mình ta uống
Đừng có tiếc nuối em ơi, em ơi
Thà mình xa nhau còn hơn gần nhau

Đêm dài như mùa đông
Một mình tôi đi trên đôi chân trần
Lạnh buốt đêm dài, tình phai tình phai
Biêt không, biết không em ơi
Dù tình lên khơi biển cả nói mòn

Xin một lần tạ lỗi
Tạ lỗi với đêm, tạ lỗi với em
Một lần ngồi khóc, mưa qua trăm năm
Một mình ngồi hát, ru đêm xa người
Một lần người đi, một lần người quên