Không Phải Của Mình

Tác giả: Cao Minh Thu


Không phải của mình
Có tranh giành cũng chẳng được đâu

Những vai diễn khóc cười
Để bao người nhìn thấu lòng tham

Tình anh em máu thịt
Mà giờ như chẳng thương yêu gì

Đồng tiền vô nghĩa
Làm mờ đi lý trí anh em

Không phải của mình
Có đau buồn trách móc cũng vậy thôi

Lúc có cho quá nhiều
Để canh chiều buồn trắng bàn tay

Tình anh em máu thịt
Làm sao bỏ nhau cho đành

Choàng tay anh gánh hết
Gánh gia đình nợ nần lao đao

Tiền ơi đồng tiền ơi
Cứ lý lẽ nhân sinh
Chẳng thương con anh mình
Mà ganh ghét thêm

Một người anh mất
Khắp nơi đau buồn
Vậy người thân đó
Cứ lo tranh giành
Anh mất vui sao

Nhân quả ở đời
Hãy tin rằng đời có tâm linh
Vay trả kiếp này
Chứng nhân buồn lặng lẽ ra đi

Lòng nghe như ức nghẹn
Đừng làm đau chính anh em mình
Ngàn năm mang tiếng
Anh em mà sao làm khổ nhau

Không phải của mình
Có đau buồn trách móc cũng vậy thôi

Lúc có cho quá nhiều
Để canh chiều buồn trắng bàn tay

Tình anh em máu thịt
Làm sao bỏ nhau cho đành

Choàng tay anh gánh hết
Gánh gia đình nợ nần lao đao

Tiền ơi đồng tiền ơi
Cứ lý lẽ nhân sinh
Chẳng thương con anh mình
Mà ganh ghét thêm
Một người anh mất
Khắp nơi đau buồn
Vậy người thân đó
Cứ lo tranh giành
Anh mất vui sao

Nhân quả ở đời
Hãy tin rằng đời có tâm linh

Vay trả kiếp này
Chứng nhân buồn lặng lẽ ra đi

Lòng nghe như ức nghẹn
Đừng làm đau chính anh em mình

Trời cao trông thấy
Anh em mình như là người dưng

Trời cao trông thấy
Anh em mình như là người dưng

Không phải của mình
Có tranh giành cũng chẳng được đâu.