Không Nghe Không Thấy Không Đau (Đồng Giao)

Tác giả: Đồng Giao


Tôi một lần yêu, tôi một lần khóc
Cho trọn tình cuối tình mãi tháng năm mong chờ
Tôi một đời thương, tôi một đời nhớ
Tình xa con tim lạnh căm

Cho dù tàn phai, cho dù tình lỡ
Hỡi người tình hỡi dù có cách xa nhau rồi
Xin người đừng đem trao lời tình đắng
Đừng xem lỗi lầm là riêng ai

ĐK:
Người vui bên tình mới
Xin đừng nêu tên tôi đừng đem tôi che lấp đi lỗi lầm
Cười vui bên người kia
Xin đừng đi những chốn quen làm cho tim tôi thêm đớn đau

Đừng để tôi nhình thấy
Anh cùng ai chung vai qua tim không ai bóp nhưng lại đau
Đừng để tôi được nghe
Nghe miệng đời thế gian vì nhân gian hay có câu:
"Tai không nghe mắt không thấy tim sẽ không đau"