KHÔNG

Tác giả: Nguyễn Ánh 9


Không ! Không ! 
Tôi không còn yêu em nữa 
Không ! Không ! 
Tôi không còn yêu em nữa 
Không ! Không ! 
Tôi không còn yêu em nữa em ơi 

 

Tình đời thay trắng đổi đen 
Tình đời còn lắm bon chen 
Tình đời còn lắm đam mê 
Nên tình còn lắm ê chề 

 

Tình mình có nghĩa gì đâu 
Tình mình đã lắm thương đau 
Tình mình gian dối cho nhau 
Thôi đành hẹn lại kiếp sau 

 

Không ! không 
Tôi không còn, tôi không còn yêu em nữa 
Không ! không 
Tôi không còn, tôi không còn yêu em nữa 
Không ! không 
Tôi không còn, tôi không còn yêu em nữa em ơi…