Đàn Ông Và Đàn Bà

Tác giả: Chưa Biết


Đàn bà như những dòng sông
Đàn ông như là biển rộng
Bao nhiêu sông cũng đổ về nguồn
Bao nhiêu nguồn cũng ra đại dương
Đàn ông yêu quý đàn bà
Đàn bà cảm mến đàn ông
Nếu không duyên nợ, làm sao thành chồng
Làm sao nên vợ làm sao luyến thương

Đàn ông vắng bóng đàn bà, lạnh lùng như gió đêm đông
Đàn ông khi có đàn bà, vườn hồng kết trái đơm bông

Đàn bà không có đàn ông, Điềm trang không cần trang điểm
Như cây khô đứng giữa cánh đồng, như nụ hồng chết theo mùa đông
Chuyện xưa chưa có đàn bà, Vườn địa đàng chỉ có đàn ông
Thế nhân vô tội, Trời không nỡ vội làm cho con người tình yêu khổ đau

Đàn ông không có đàn bà, quyền hành chức tước cao sang
Vàng son nhung gấm ngọc ngà chỉ là một đám rêu rong

Đàn bà như những dòng sông
Đàn ông như là biển rộng
Bao nhiêu sông cũng đổ về nguồn
Bao nhiêu nguồn cũng ra đại dương
Đàn ông yêu quý đàn bà
Đàn bà cảm mến đàn ông
Nếu không duyên nợ, làm sao thành chồng
Làm sao nên vợ làm sao có con

Đàn ông vắng bóng đàn bà, lạnh lùng như gió đêm đông
Đàn ông khi có đàn bà, vườn hồng kết trái đơm bông

Đàn bà không có đàn ông, Điềm trang không cần trang điểm
Như cây khô đứng giữa cánh đồng, như nụ hồng chết theo mùa đông
Chuyện xưa chưa có đàn bà, Vườn địa đàng chỉ có đàn ông
Thế nhân vô tội, Trời không nỡ vội làm cho con người tình yêu khổ đau

Đàn ông không có đàn bà, quyền hành chức tước cao sang
Vàng son nhung gấm ngọc ngà chỉ là một đám rêu rong

Đàn ông không có đàn bà, quyền hành chức tước cao sang
Vàng son nhung gấm ngọc ngà chỉ là một đám rêu rong