Bản đàn xuân (Đàn bao tuổi rồi)(hợp âm)

Tác giả:


1. Đàn [F] ngân tủi [Am] lòng, nảy [C] cung đợi [Em] mong
[F] Reo [G] ai oán trong khuê [Em] phòng
Tình tang [G] tang tính tính [Am] tình
Tình tang [F] tang tính tính [Em] tình
Lạnh lùng [Dm] cơn gió ngoài [Am] đông

Ngồi [F] se chỉ [Am] hồng, hỏi [C] ai hiểu [Em] không
[F] Tiếng [C] oanh muốn [Am] nhắn lời
[Em] thay những tiếng [Am] ngân
Như chiếc [F] bóng người [G] chưa dám nhấc [Am] chân
Chờ [Em] tin thơ chim hoàng [Am] oanh đưa
Còn [Dm] xa bay trong [Em] ánh sương [Am] mờ

2. Đàn [F] bao tuổi [Am] rồi ? Đàn [C] ca chẳng [Em] ngơi
[F] Bao [G] ray rứt trong quãng [Em] đời
Tình tang [G] tang tính tính [Am] tình
Tình tang [F] tang tính tính [Em] tình
Cuộc tình [Dm] duyên số mạng [Am] người

Đàn [F] ca nửa [Am] đời, để [C] cung nhẹ [Em] rơi
[F][G] giây nắn [Am] tiếng cười
[Em] Dây nắn tiếng [Am] than
Dây nắn [F] tiếng trầm [G] dây nắn tiếng [Am] vang
Tùy [Em] theo giây tơ tình [Am] tơ duyên
[Dm] theo dây lưu [Em] luyến u [Am] huyền