Ngày Xưa Đôi Ta
Tác giả: Chưa Biết

Em mơ Ngày Xưa đôi Ta...vẩn hay ngồi bên vườn hoa thơm ngát