Yêu Thương Trong Đời (Nhạc Ngoại (Ấn Độ))
Tác giả: Nhạc Ngoại (Ấn Độ)

YÊU THƯƠNG TRONG ĐỜI

I-You, I-You, I-You, Ngày nào nói yêu bên nhau suốt đời
I-You, I-You, I-You, Ngày nào đã trao xa nhau nhớ nhau hoài
Ngày nào có anh xuân vang tiếng cười
Ngày nào vắng anh thu rơi lá vàng
Ngọt bùi đắng cay chung nhau nỗi niềm
Ngày nào lẻ đôi đêm đêm khóc thầm.

I-You, I-You, I-you, Ngày nào mến yêu cho nhau suốt đời
I-You, I-You, I-You,Ngày nay vắng em nên anh mãi u sầu
Một ngày có em xuân giăng bốn mùa
Một ngày vắng em thu không tiếng cười
Ngọt bùi đắng cay đêm nao ấm lòng
Ngày nào lẻ đôi thâu đêm hao mòn.

Điệp Khúc:
I-You, I-You, I-You,...I-You ú u.. xa nhau nhớ nhau hoài
I-You, I-You, I-You,...I-You Ú u..yêu thương mãi trong đời

Ngày nào mà không xa cách cách xa
Ngày nào mà không thương nhớ nhớ thương
Yêu nhau say đắm nói lời tin yêu
Ngọt bùi cay đắng mãi không xa rời

Tình nào mà không cay đắng đắng cay
Ngày nào mà không yêu ghét ghét yêu
Xa nhau thương nhớ nói lời chờ mong
Ngọt bùi cay đắng có nhau suốt đời

Trở lại Điệp Khúc