Xin Mãi Yêu Nhau (Nhạc Ngoại)
Tác giả: Nhạc Ngoại

Này người em yêu ơi, xin người đừng xa tôi. Này người em yêu ơi, xin người đừng xa tôi