Xin Đừng Cho Tôi Biết (Võ Tá Hân)
Tác giả: Võ Tá Hân

Xin đừng cho tôi biết
Nước mắt của em thơ
Xin đừng cho tôi biết
Nỗi niềm đau mẹ già

Xin đừng cho tôi biết
Bây giờ và bao giờ
Xin đừng cho tôi biết
Tại sao tôi làm thơ

Xin đừng cho tôi biết
Chến tranh còn bao dài
Xin đừng cho tôi biết
Nếu ta còn xa nhau

Xin đừng cho tôi biết
Nếu em còn yêu tôi
Xin đừng cho tôi biết
Niềm hy vọng tương lai

Xin đừng cho tôi biết
Chút tình người yêu tôi
Xin đừng cho tôi biết
Mối tình người yêu người

Xin đừng cho tôi biết
Thượng đế mất hay còn
Xin đừng cho tôi biết
Rằng tôi đã héo hon