Võ Đại Tôn Tên Anh Đi Vào Lịch Sử (Ý Nhi ( Nhạc Và Lời ) - Khánh Ly (Hát))

Tác giả: Ý Nhi ( Nhạc Và Lời ) - Khánh Ly (Hát)


Võ Đại Tôn tên anh đi vào lịch sử ,
lịch sử oai hùng của nước Việt Nam
Võ Đại Tôn tên anh muôn năm ngời sáng ,
giữa những anh hùng vì nước quên mình

Võ Đại Tôn anh đi đi làm lịch sử,
lịch sử ngang tàng bốn mươi mấy triệu dân
Võ Đại Tôn tên anh muôn năm rực rỡ
giữa những anh hùng dù chết không màng


Đường anh đi dù sa cơ, còn vang vang lời anh nói,
lời hiên ngang,lời sấm sét, làm hoang mang lũ giặc thù
Ôi những lời như hỏa pháo , ta còn nhớ
như luồng gió, như cơn cuồng tố, muôn năm còn đó...


Võ Đại Tôn tên anh đi vào lịch sử ,
lịch sử oai hùng của nước Việt Nam
Võ Đại Tôn tên anh không bao giờ chết
giữa những anh hùng dù chết vẫn hùng.


Võ Đại Tôn tên anh không bao giờ chết
giữa những anh hùng dù chết vẫn hùng...