Về Chợ Lách Nghe Điệu Lý Cái Mơn (Trường Nguyên)
Tác giả: Trường Nguyên

Anh ơi hãy về Chợ Lách
Về đây nghe điệu lý cái mơn
Anh hỡi anh quê em Chợ Lách
Đẹp những mùa hoa cây trái ngọt
Điệu lý Cái Mơn làm anh xao xuyến
Chút tình anh gửi lại cho ẹm
Anh thương em qua điệu hát
Lý Cái mơn ơi lý cái mơn
-------------------------