Tự Hào Quá Việt Nam ! (Hoàng Minh Dan)
Tác giả: Hoàng Minh Dan

Minh Đan
Trái bóng lăn lăn ...lăn vào góc khung thành...
Giữa tiếng reo hò : " VÀO " vào rồi / niềm vui Việt nam chiến thắng
niềm vui Việt nam chiến thắng
Niềm vui Việt nam chiến thắng ....
Sóng / bão nổi lên rồi ..Đường Phố thật đông vui ../. thật ồn ào...
Tiếng khóc / Nước mắt tiếng Cười / dâng trào ...Tự hào quá ...Việt nam ...Ơi ! ...
Trái bóng lăn lăn ...lăn vào góc khung thành...
Giữa tiếng reo hò : " VÀO " vào rồi / niềm vui Việt nam chiến thắng
Pháo sáng nó rên ngập tràn khắp quê hương ....
Tiếng khóc / Nước mắt tiếng Cười / dâng trào ...Tự hào quá ...Việt nam ...Ơi ! ...
DK :
Việt nam ...Chiến thắng ...
Việt nam ...Vô địch ...
Việt nam .....Tiến lên ...
Việt nam sáng ngời ....Niềm tin và Ước MƠ...
Hôm / tới này tới / ta đi trên đường phố ngập tràn ...
Tiếng hát reo hò ..chào mừng Việt nam đã Chiến thắng ...
Niềm tin và ước mơ ...bao hy vọng / bao chờ đợi ....
bất ngờ.... thành sự thật
Xin Chúc mừng và mong ước cho ngọn cờ Việt nam bay cao
Trên quê hương tôi ...( ĐK)

Ns Hoàng Minh Dan 2018
Chào mừng U23 vIỆT NAM cHIẾN THẮNG