Trên Tháng Ngày Đã Qua (Từ Công Phụng)
Tác giả: Từ Công Phụng

Rung một cánh nhạc buồn
Phím có hay người khóc trên cung đàn lẻ loi
Rơi một ngấn lệ sầu
Có ai hay người khóc cho duyên tình bẽ bàng

Rung một cánh nhạc buồn
Rơi một ngấn lệ sầu
Có ai hay người khóc trong tinh cầu lẻ loi
Ngoài kia mưa là những giòng lệ rơi
Theo cuộc tình khi cơn bão đi qua đời mình
Người ơi, người ơi tìm đâu thấy nửa đời xuân thắm
Với tình yêu chúng ta như giọt sương sớm mai
như giọt sương sớm mai long lanh trên cánh hoa vàng
Gom môt chút nắng vàng
Hát lên soi hạnh phúc trên tháng ngày đã qua
Em nhìn thấy chút gì
Có phải chăng rạn vỡ trong tâm hồn chúng ta
thôi còn ngấn lệ này với một chút nhạc buồn
Hát lên cho đời sống vơi đi niềm đớn đau ./.

------------------------------------------

Am E7
Rung một cánh nhạc buồn
F E
Biết có hay người khóc trên cung đàn lẻ loi
Am E7
Rơi một ngấn lệ sầu
Dm C E7 Am
Có ai hay người khóc cho duyên tình bẽ bàng

F Am E7
Rung một cánh nhạc buồn, rơi một ngấn lệ sầu
Dm C E7 Am
Có ai hay người khóc trong tinh cầu lẻ loi
C E7 Am
Ngoài kia mưa là những giòng lệ rơi
Am G
Theo cuộc tình khi cơn bão đi qua đời mình

C Dm Am
Người ơi, người ơi, tìm đâu thấy nửa đi Xuân thắm
C E7 G E7
Với tình yêu chúng ta như giọt sương sớm mai
E7 G E7
Như giọt sương sớm mai long lanh trên cánh hoa vàng
Am E7
Gom một chút nắng vàng

F E
Hắt lên soi hạnh phúc trên tháng ngày đã qua
Am E7
Em nhìn thấy chút gì,
Dm C E7 Am
Có phải chăng rạn vỡ trong tâm hồn chúng ta
F Am E7
Thôi còn ngấn lệ này với một chút nhạc buồn
Dm C E7 Am
Hát lên cho đời sống với kỷ niệm đớn đau