Tôi Tìm Tôi (Trịnh Công Sơn)
Tác giả: Trịnh Công Sơn

Tôi là ai, là ai,
ba trăm năm trước tôi là ai?
Là ai, là ai, vu vơ đất bồi,
em ngồi ngọn sóng mang thai.

Tôi là ai, là ai,

Ba trăm năm trước tôi là ai?
Là ai, là ai,

Sài Gòn gánh gió trên vai, mưa lầy lội.
Tôi tìm chập chùng dấu vết hươu nai.
Không ai chờ đợi hình dáng tôi phai.

Tôi, tôi là ai?
Hôm nay tôi đến, tôi tìm tôi.

Tôi là ai, là ai,
ba trăm năm trước tôi là ai?
Là ai, là ai?
ra đi vời vợi,
gót hồng lạc dấu em ơi!

Tôi là ai, là ai,
ba trăm năm trước tôi là ai?
Là ai, là ai?
Trở lại hoá kiếp rong chơi giữa nơi này.
Phố phường Sài Gòn nhớ nhớ quên quên,
Đi quanh tôi tìm hình bóng xưa quen,

Đi, đi tìm em,
Cho tôi dấu vết bóng Phù Nam....