Tình Yêu Có Phải Là Thiên-đường (Hoàng Minh Dan)
Tác giả: Hoàng Minh Dan

....
Người đi người trở về từ cõi mộng ..
Người đi người trở về từ bến xa...
Người đi ..để lòng ta thương nhớ bơ vơ đơn côi ..trống vắng cô đơn
Ta vẫn mong chờ ..Ngày hai đứa đôi mình ta gặp gần nhau ...

Ngày Tháng ấy đã trôi đi để lại lòng tôi bao nhiêu buồn phiền
Ngày Tháng ấy đã trôi qua ...để lòng ta bao nhớ thương mông lung ...

Ôi ..Tình yêu ta cứ tưởng là cõi mộng ...Thiên đường ..
Ôi tình yêu không phải là Thiên đường đấy sao ...
Mà ta ..sao ta thấy lệ trào ...
Mà sao ta chỉ thấy có mưa rơi ....
.......ta chỉ thấy ..có ...Mưa .....rơi....( Fine)

Ns Hoàng Minh Dan
Đời ta buồn thế đó 07/2018