Tình Khúc Dối Gian (Nhạc Ngoại [Lời Việt: Lời Việt])

Tác giả: Nhạc Ngoại [Lời Việt


Đã đến lúc nói lên câu giã từ. Đường tình yêu hai lối đi, để rồi anh xem như hai chúng ta. Chưa bao giờ quen. Nếu lúc trước tiếng yêu không nói được. Mộng mơ kia không giữ lâu. Thì ngày nay đi chung con phố quen. Sao...