Tình Bạn Tình Lính (Minh Khang)
Tác giả: Minh Khang

Đêm nay ta chuốc cho say,cạn hết men cay,
ta quên bao bao khói lửa mịt mù còn vương trên lớp chinh y,
quên lúc chân đi bên hầm chông,bờ lao, bãi mìn
đường gập ghềnh xuyên rừng núi.
Anh ơi thôi chớ suy tư,
giờ hãy quên đi bao nhiêu năm chinh chiến miệt mài
đường hành quân lắm phong sương,
ta cố quên đi bao niềm đau hằn trên đất mẹ
để đêm này vui trót một đêm.
Anh ơi thương nhớ trong đời năm mười tám tuổi,
tôi đi vào quân đội,trọn ba tuổi lính,
nay về phép bên nhau trong chén rượu say mềm.
Anh ơi nhắc nhở thêm buồn,
quê nhà khói lửa,thân trai nợ sông hồ,
buồn qua từng phút,mắt nhìn thấu đêm đen,
tay súng trận hao mòn.
Mai đây,ta sẽ chia tay,
hẹn ước tương lai cũng có ngày ta sẽ trùng phùng
rượu nâng ly thức bao đêm,
ta uống cho say say cùng say thì quên hết nhọc nhằn
đêm này ta cố tìm say.