Tiếng Gà Trưa (Nguyễn Khắc Nhượng)

Tác giả: Nguyễn Khắc Nhượng


Tiếng Gà Trưa

Sáng tác : Nguyễn Khắc Nhượng


Tiếng gà trưa đong đưa nhành bưởi
Cơn gió về man mát bụi tre gai
Gà nhớ ai tiếng gà như khắc khoải
Tôi nhớ người con mãi xa sôi
Tiếng gà trưa đong đưa nhịp võng
Con nước về tiếng quốc vọng bên sông
Gậy trúc dung bước vào men vách.hộ .
Theo suốt đời tiếng gáy thân thương

Bước đứng lang thang con chó ngủ mơ màng
Gà mẹ cúc con dưới góc măng non
Tình chết thưở còn son
Mà sao chẳng nguôi trong lòng
Theo tháng đợi ngày mong

Tiếng gà trưa lưa thưa sợi nhớ
Lâu nắm rồi sao nhớ vẫn chưa tan
Nhớ ngày xưa góc dừa nghiêng bóng lạ
Vang tiếng gà tơi tả môi hôn