Tan-vỡ...(Chia Tay) (Hoàng Minh Dan & Ns. BẦU-CÔNG)
Tác giả: Hoàng Minh Dan & Ns. BẦU-CÔNG

THÔI ! Đã hết yêu nhau rồi !
Tình mình hôm nay ,trăm ngàn ĐẮNG CAY
Tình mình bạc trắng như vôi
Bao tháng ngày trôi /qua qua rồi (2 lần ) qua ...rồi

Đk :** Nếu Em không còn yêu anh nữa
Em hãy thật lòng ..nói RA
Thà rắng .Hôm nay ta chia tay hơn ngàn trùng đắng cay

Nếu Em không còn yêu anh nữa
Xin Em hãy thật lòng ..nói RA
Thà rắng .Hôm nay ta chia tay hơn là chiu đắng cay...

Gió bay phương nào ,em có nhớ !
Mưa rới xuống rồi trở về nắng gió mưa toan.
Tình đời còn cay đắng cho nhau
Chẳng còn chi nữa đâu ?!...
.....chẳng còn chi nữa....đâu

THÔI ! Đã hết yêu nhau rồi !
Tình mình hôm nay ,trăm ngàn ĐẮNG CAY
Tình mình bạc trắng như vôi
Bao tháng ngày trôi /qua qua rồi (2 lần ) qua ...thật rồi

Tình mình Hôm nay ,chẳng còn gì nữa ?!...
Tình mình hôm nay chỉ có thế thôi...
Em còn trông mong gì nữa...

Tình mình hôm nay đi vào dĩ vãng
Mang theo nỗi buồn TAN NÁT trong tim
Mang theo nỗi sầu ....TAN NÁT CÕI LÒNG...(FINE)

___________________________________________________________________sÁNG TÁC : Ns.Hoàng Minh Dan & Ns. BẦU-CÔNG