Sân Ga Chỉ Có Một Người 2 (Viễn Châu (tân cổ))
Tác giả: Viễn Châu (tân cổ)

dem lai tung dem dươi nguyet mo, run run ngoi dao may dương to