Saigon Trong Giấc Chiêm Bao (Hoàng Minh Dan)
Tác giả: Hoàng Minh Dan

Có một saigon trong giấc chiêm bao
Có một sài gòn sáng nắng chiều mưa
Có một sài gòn đi hoài không mỏi / đi mãi không chán
Có một sài gòn mưa dầm / nhiều thấm đất ...
Có một sài gòn Đêm về không ngủ ..
Saigon trong mỗi trái tim ..
/ Sài gòn luôn rực sáng ngày đêm ...

DK ; sài gòn ơi ..lòng người đã đổi thay ...
Saigon ơi ...Tình người sao xót xa / cách xa .../ vỡ tan
Sài gòn bây giờ chỉ còn lại còn lại trong giấc chiêm bao ...
../ Sài gòn ......trong giấc ngủ ...Chiều Thu ../ .Trời thu ...
.................................................chỉ còn lại còn lại trong giấc chiêm bao ...( Fine )

Ns Hoang Minh Dan
Saigon trong giấc chiêm bao 04/2018