Sài-Gòn Tôi Yêu (Hoàng Minh Dan)
Tác giả: Hoàng Minh Dan

1_(2)...Sài gòn Vi Vu_Tôi chưa Một lần Lỡ hẹn...
(Sài gòn Vi vu,Tôi chưa lần lỡ hẹn)
Sài gòn khi Buồn_Tôi vẫn(đã) ở bên Em.
Sài gòn Mưa rơi_Mây giăng giăng ngập lối.!
Sài gòn (Đa)chung tình(khi Cười)
Cho đôi chúng mình_tràn lấp(ngập chán) đôi môi.

ĐK:
Tôi yêu Sài Gòn_khi còn tấm bé trong nôi.
Tôi yêu Sài gòn_khi vừa thôi bình sữa
Hôm qua trỡ về
Lê Đôi chân nặng nề lòng thỗn thức nhớ ai!(Fine)
Hôm nay trỡ lại
Bước trên Đường dài
Đôi chân ngần ngặi(khờ dại, miệt mài,ngại ngùng), Sài gòn Tôi yêu...tôi yêu(2)...mãi mãi
mà thôi.(3)

Sài gòn(du) khai Xuân_đôi ta cùng trẫy hội
Sài gòn trưa Hè_cho ấm áp thêm tình Tôi
Sài gòn Thu sang_lá rơi bay (rợp) đầy Ngõ...
Sài gòn Đông về_cho đôi chúng mình
Mãi mãi yêu nhau...(2)
(3)Sài gòn Đông về cho đôi chúng mình
Luôn sống Bên nhau...(Hm_D) 25/03/14