Sài-gòn Ơi ! Ta Nhớ Người (Hoàng Minh Dan)
Tác giả: Hoàng Minh Dan

...
Tôi trở về lại / đây ...Saigon .Sau bao năm xa cách / cách xa ..( Saigon sau / bao năm xa cách )
Saigon ngày xưa hay Saigon bây giờ / hôm nay
Mà sao tôi ngẩn ngơ / ngỡ ngàng giữa Phố chợ...
Saigon xa lạ hay Saigon thân quen ...

Saigon Ơi ! Ta nhớ người ta nhớ Người hay nhớ một thời đã qua / xa ..

Saigon Ơi ! Ta nhớ người ta nhớ Người hay nhớ một thời đã xa../ qua...

Tôi trở về lại / đây ...Saigon .Sau bao năm xa cách / cách xa ..( Saigon sau / bao năm xa cách )
Saigon hôm qua hay Saigon hiện tại .../ hôm nay
Lang thang bước chân...giữa dòng người bươn trải / ngược xuôi / nổi trôi ...Dòng người tấp nập...
Hay dòng nước cuốn trôi / Người cuốn trôi ....
Saigon Ơi ! Ta nhớ người ta nhớ Người hay nhớ một thời đã qua / xa ..
Saigon Ơi ! Ta nhớ người ta nhớ Người hay nhớ bóng người ...năm xưa ...
........./ Saigon Ơi ! Ta nhớ người ta nhớ Người hay nhớ ....Bóng hình ...Năm ..xưa ..( Fine)
Ns Hoàng Minh Dan