Sài-gòn Còn Mãi Trong Tôi (Sài-gòn Không Đổi Thay ) (Hoàng Minh Dan)
Tác giả: Hoàng Minh Dan

1/Sài-GÒN còn đó..
Sài -gòn còn đây ...

SÀI GÒN CỦA TÔI..
NHỮNG/Tháng Năm nổi trôi...
...................................Sài-GÒN còn đó..
Sài -gòn còn đây ...
.................;...............SÀI GÒN CỦA TÔI..
NHỮNG/Tháng Năm nổi trôi...

NHỮNG VUI BUỒN SẺ CHIA...
SÀI-GÒN HÔM NAY...
ĐANG VẪY TAY CHÀO...NGƯỜI TỪ PHƯƠNG XA..
TRỞ VỀ..
ĐK :
NGƯỜI ĐÃ ĐI QUA ...ĐI QUA
HAY NGƯỜI CÒN Ở LẠI... VỚI TA....

SÀI-GÒN MẾN YÊU
TÔI MƠ ƯỚC ...
MỘT NGÀY KHÔNG XA...
TÔI THẤY/muốn SÀI-GÒN BAY CAO
(Như BIẾN THÀNH NGÀN LOÀI HOA ..)
bay với hàng ngàn vì sao...LẤP-LÁNH...1/....
VÀ NGÀN SỨC SÔNG ...(tràn Đầy SỨC-SỐNG ...)
BAN PHÁT/ PHÚC CHO ĐỜI ...(BAN PHÚC CHO NGƯỜI ...) FINE

Ngưởi ơi !... Sài-GÒN CUẢ ..TÔI....
_______________________________________________________
SÁNG-TÁC : Ns Hoàng Minh Dan