Nước Sông Nào Chẳng Mát Chẳng Ngon (Phạm Thế Mỹ)
Tác giả: Phạm Thế Mỹ

Ôi mùa Xuân nào không nghe tiếng pháo
Ôi trời xanh nào trên cao trên cao
Ôi kỷ niệm nào không thương không nhớ
Ôi vết thương nào không đau không đau
Ôi trái tim nào không mơ không mơ

Điệp khúc:

Đất có đất nào mà lúa chẳng lên
Nhánh nhánh lúa nào nhuộm máu anh em
Ôi quê hương nào của Chú của Ba
Ôi quê hương nào của Má của Em

Nước nước mắt nào của Nó của Ta
Nước nước mắt nào từ những con tim
Ôi máu dân nào chẳng thắm chẳng tươi
Ôi nước sông nào chẳng mát chẳng ngon

Ôi bàn tay nào xa cây xung máu
Ôi làn môi nào hôn nhau hôn nhau
Ôi kỷ niệm nào không thương không nhớ
Ôi vết thương nào không đau không đau
Ôi trái tim nào không yêu không yêu

ĐK rồi mờ dần.....
Ôi nước sông nào chẳng mát chẳng ngon ~