Những Chú Cá Rong Chơi ... (Hoàng Minh Dan)
Tác giả: Hoàng Minh Dan

....
1.2/...Cá chết ....Bởi vì cá không biết bơi ..
Cá chết ....bởi vì cá rong chơi /ham chơi /ham vui...
Cá chết ....Bởi vì cá không học bơi ..
Cá chết ...Bởi vì cá ....suốt ngày rong chơi /mê chơi
............/SUỐT NGÀY CHƠI ...2/

ĐK ...BAY /bƠI /ĐI QUA VÙNG NƯỚC XOÁY ...TRÔI DẠT VÀO BỜ 1/
NÊN CÁ TÔI ...TIM NGỪNG THỞ 1/ Cá chết......
NÊN CÁ TÔI ....BẤT NGỜ... 2/
..........TRÔI DẠT VÀO BỜ 4/

ÔI THẾ LÀ THÔI ...CHUYỆN ĐỜI 1/

ôi ....thế là thôi là thế đó ...CÂU CHUYỆN ĐỜI ...1/
ôi ....thế là thôi là thế đó ......
........................NHỮNG CÂU CHUYỆN ĐỜI ...2,3/
....................../ FINE /,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

---------------------------------------------------------------------
SÁNG-TÁC Ns HOÀNG MINH ĐAN