Nhắp Môi Nhau Là Nhắp Cạn Men Đời (Nhạc Hoàng Vân, thơ Hà Huyền Chi)
Tác giả: Nhạc Hoàng Vân, thơ Hà Huyền Chi

Hôn rất vội mà nồng nàn ân nghĩa
Lời thầm trao cho trời đất si mê
Dấu son tươi trên chén ước quạt thề
Có trầm ngải, có rượu nồng vị giác

Hôn rất vội mà tim bừng nhã nhạc
Như lần đầu cùng ký thác thanh xuân
Như đôi vai có ấn chứng quỷ thần
Như trao cả tin yêu cùng mạng sống

Hôn rất vội mà sông dài biển rộng
Cùng reo vui lời chung thủy trăm năm
Có hương nhu trên gối mộng ta nằm
Có hoa gấm của địa đàng có thật

Không có trăng mà ngất ngây trăng mật
Không có mưa mà vần vũ mưa rơi
Nhắp môi nhau là nhắp cạn men đời
Hôn rất vội mà nồng nàn ân nghĩa.