Người Em Phố Nhỏ (Thiên Ân)
Tác giả: Thiên Ân

Tôi có người em
Phố nhỏ lên đèn
Nàng hay cười e thẹn
Áo nàng vàng
Thêu màu hoa tím...