Nếu Không Còn Yêu Anh (Thái My)
Tác giả: Thái My

Đêm nay mưa vẩn rơi , anh vẩn chờ em như anh đã hẹn, đêm đã