Mùa Xuân Quanh Ta 2018 (Hoàng Minh Dan)
Tác giả: Hoàng Minh Dan

.....
Xuân đang về bên tôi là xuân của khắp mọi Nhà ../ Miền/ người ...Xuân đang về bên đời là xuân đang về trên khắp mọi nơi / nơi nơi ...

Xuân đang về bên tôi là xuân của khắp moi Nhà ../ Miền / mọi người ...Xuân đang về bên đời là xuân đang về trên khắp mọi nơi / nơi nơi

Kính chúc bà con Một năm phú quý giàu sang ....Một năm an Khương ,Thịnh Vượng ...Xin Cho một năm mới tràn trề yêu thương ..

Xuân đang về bên tôi là xuân của khắp mọi Nhà ../ Miền /người ...Xuân đang về bên đời là xuân đang về trên khắp mọi nơi / nơi nơi ...

Xuân đang về bên tôi là xuân của khắp mọi Nhà ../ Miền /người ...Xuân đang về bên đời là xuân đang về trên khắp mọi nơi / nơi nơi


Kính Chúc BÀ CON , BÀ CON CÔ BÁC, MỘT NĂM HƯNG PHÁT THỊNH GIÀU ...XIN CHÚC BÀ CON MỘT NĂM HẠNH PHÚC BẰNG AN...MỘT NĂM MỚI 2018 TRÀN ĐẦY MAY MẮN...

Xin cho một năm mới ...luôn mãi đẹp tươi ....

Xuân đang về bên tôi là xuân của khắp mọi Nhà ../ Miền/ người ...Xuân đang về bên đời là xuân đang về trên khắp mọi nơi / nơi nơi ...

Ns Hoàng Minh Dan...
....
MÙA XUÂN QUANH TA 2018