Mãi Mãi Còn Yêu (Thế Hiển)
Tác giả: Thế Hiển

Em ơi! Sao em nỡ quên, quên sao bao nhiêu mộng mơ , yêu em