Lỡ Làng (Thiên Ân)
Tác giả: Thiên Ân

Ta gặp nhau vào một buổi chiều
Bên bờ sông nước chảy phiêu diêu
Đôi má em thắm...