Hợp Khúc Xuân Tươi & Mùa Xuân Sẽ Đưa Em Về (Dân Ca Nam Bộ)
Tác giả: Dân Ca Nam Bộ

Xuân tươi, nắng xuân về rộn ràng nơi nơi, đàn chim líu lo hót reo mừng. Anh về thăm chốn làng quê thuở nao xa cách bao lần.Nghe lòng chạnh thương lũy tre làng thương áo bà ba cô nạng