Hỏi Tình (Diệu Hương)
Tác giả: Diệu Hương

Hỏi là hỏi tình
Hỏi là hỏi tình
Hỏi ơi tình ơi...

Hỏi tình, hỏi tình là tình khuất nơi nao
Hỏi duyên, duyên chốn nở phuơng nào là nào nguời ơi
Em nay đã biết là biết yêu rồi
Con tim thổn thức chờ nguời là nguời trong mơ

Hỏi tình, hỏi tình là tình đến hay chưa
Tình ngang là ngang qua cửa
Em chờ, em chờ là chờ duyên trao

Hỡi là hỡi hởi tình
Hỡi là hỡi hỡi duyên
Tình duyên là trời sẽ định
Nguời đâu sao mặc lạc phuơng trời
Xin cho, xin cho một lần biết tới

Hỡi là hỡi hỡi tình
Hỡi là hỡi hỡi duyên
Tình duyên nguời ơi em chờ
Em đợi là đợi hết mùa xuân

Hỏi nguời, hỏi nguời là nguời biết hay chăng
Người sao chưa đến
Cho tình là tình quạnh hiu

Trong em vẫn có là có những chiều
Cô đơn lẻ bóng
Một mình là mình hoang liêu

Hỏi tình, hỏi tình là tình mãi xa xâm
Tình ơi, là ơi xin lại cho dù
Cho dù đợi chờ trăm năm