Gió Hoan Ca (Thẩm Oánh)
Tác giả: Thẩm Oánh

Gió trầm trầm ca
Cây mùa theo cành la đà
Nhạc trìu mến dục ánh trăng ngà
Vì trần gian êm chiếu bao la
Hát dịu trời mơ
Gió ru cây say khóc mong chờ
Làn mây thướt tha quyến trăng mờ
Hồn nhân thế chan hoà ước mơ

Nhạc lơi cùng gió đưa
Thoáng dâng hương ngát duyên lá hoa
Mát một trời dạt dào ý thơ
Cho tơ lòng vương thiết tha

Gió trầm trầm ca
Cây mùa xuân vươn cành la đà
Hoà dạ khúc mừng sáng trăng ngà
Đẹp trần gian tươi nguồn mơ

Ú u u u u u u
Êm hoà gió lơi mà xa vời
U u u u u u
Gió buông trầm trầm nhạc chiều lơi
Gió ca u u
Gió ca ú u
Trầm trầm trong lá
Đẹp tình uyên đôi mơ trăng ngà
Gió ca u u
Gió ca trầm trầm nhịp lời hoài thương
Lan cùng mây xa gợi vấn vương