Giáng-sinh An -lành (Hoàng Minh Dan)
Tác giả: Hoàng Minh Dan

....
Màn Đêm buông xuống ..Muôn ngàn vì sao ,lấp lánh trên cao ...
Màn Đêm buông xuống ...Trên/ Từ Trời cao ..xuông /Một vì sao sáng nhất ..Đêm nay
Chúa Hài nhi ...xuống/ giáng trần ..Người/ Ngài .xuống làm Người Mặc khải mang thân phận / Con người Thế Nhân ./ Trần gian .../Chúng ta

Trong hang Belehem năm xưa ..Một Thiên-Chúa hài đồng .nằm trong máng cỏ /xuống /giáng trần nằm trong máng cỏ /nghèo hèn/ Chiên Lừa 2/ .trần tục ..thấp hèn/ bần hàn Người mang thân phận Chúng ta ../ Con người thế gian .../ bạn với Chúng -sinh .../2 Màn Đêm...
Tất cà / Đêm nay ...các Mục đồng ,Đồng /đồng lòng /thổi kèn /ca hát ...Đón/hát mừng :"Thiên-Chúa Ở cùng Chúng ta ....".
Tiếng phì-phò của đàn bò ..thổi hơi vào máng cỏ ...
Chúa Hài nhi năm gọn trong tấm thảm Rơm ../ Nhung ...
..Trời đất vui mừng.....
Muôn vì sao sáng Đêm nay ...bao quanh đón chào / Hát mừng ...
.....mừng Thiên- chúa giàng -sinh ..
.Chúa Hài nhi ...xuống/ giáng trần ..Người/ Ngài .xuống làm Người /Ngài mang thân phận / Con người Thế gian ./ Trần gian .
Thân phận ..Chúng ta / ...............của...Chúng ta.../ FINE

Ns Hoàng Minh Dan .
Viết vọng Mùa NOEL 2016 / 9/2016