Đời Có Vui ,có Buồn (Hoàng Minh Dan & Thơ :Nguyễn-Quang-Tuyến)
Tác giả: Hoàng Minh Dan & Thơ

...
.........
.........1/..Sung túc và Bình Yên ...Khi ta Ngập tràn Hạnh phúc .
/...2/.Than khóc để mà /làm chi ..Khi đời Người trài qua / chuyện tình buồn ...
Ta lúc ...buồn lúc vui ...lúc lùi ,lúc tiến
Cuộc đời thoắt hiện ...như / giữa Biển Trời / Đời mênh mông ...

ĐK : Đời có lúc ta vui ...vi vu/ như những ngọn thông ....
/.....Dịu êm... như những dòng sông ....2/
Cuộc sống có khi lám ta buồn mênh mông như Biển động ./cả.
Sóng gió rồi sẽ đi qua / trôi mau ....
./.Cuộc vui nào rồi cũng ..tàn ...2/
...Niềm Vui mãi ...cũng Nhòa ./
DÂNG ...TRÀO ...../ FINE
Chì còn lại ta với ta ..Con người đối diện ..với hình bóng và ..
khoảng trống/không.. trong lòng ...
Nên.... ta cần một Tình bạn , một tình yêu tkiên định / vĩnh cửu / bền chặt ..
để sau này ta quyết / sẽ mang theo ..../
..........mang theo .../2/Than khóc ...

Hoàng Minh Dan
Nguyễn Quang Tuyến