Đà Lạt Thành Phố Tình Yêu (Trịnh Lương Thành)
Tác giả: Trịnh Lương Thành

Chiều nay mưa giăng giăng thác đổ
Đà lạt ơi, anh nhớ em nhiều
Đồi kia , thông reo như nói nhỏ
P-renn ơi , như níu chân người
Chiều nay lang thang trên phố nhỏ
Hồ Xuân Hương soi bóng đôi mình ngàn thông du dương như tiếng thở
Tình yêu em như suối tuôn trào
Đà lạt đó, thông reo hoa vẫn nở
Đà lạt đó, sương giăng giăng phố nhỏ
Đà lạt đó, có bao điều nhắn nhủ
Thành phố buồn, thành phố của tình yêu
Đà lạt đó , mưa bay che xóm nhỏ
Đà lạt đó, anh yêu em cháy bỏng
Đà lạt đó, bao điều anh nhắn nhủ
Thành phố buồn, thành phố của tình yêu
Chiều nay nghe Camly thác đổ
Đồi Mộng mơ sương đã giăng mờ
Dìu em đi , đi trên lối nhỏ
Mình bên nhau cho tới muôn đời