Đà-lạt Ngày Trở Lại (Hoàng Minh Dan)
Tác giả: Hoàng Minh Dan

Tôi về đây ngất ngây với non nước mây trời phong cảnh trời mây
Tôi lang thang trên đồi thông thanh vắng ngập gió
Kỷ niệm ập về bao nỗi nhớ nhớ nhớ thương thương
Của một thời ta vương vấn vấn vương

Với núi đồi và bóng dáng người yêu dấu
Tôi về đây ngất ngây với cảnh vật mây trời trời mây
Tôi lang thang trên đồi thông thanh vắng ngập gió
Kỷ niệm ập về bao nỗi nhớ nhớ nhớ thương thương

Của một thời ta vương vấn vấn vương
Với núi đồi và bóng dáng người yêu dấu tôi thương (Tôi về đây)
Ôi Đà Lạt buồn, Đà Lạt mộng mơ
Đà Lạt ta hẹn hò, Đà Lạt nên thơ

Tôi đi giữa rừng thông mong chờ (Tôi về đây)
Ôi Đà Lạt buồn, Đà Lạt mộng mơ bên tôi
Đà Lạt buồn một thời ta say nồng
Ôi Đà Lạt buồn, Đà Lạt mộng mơ bên tôi

Đà Lạt buồn, Đà Lạt non cao, trên cao
Đà Lạt như thơ
Tôi đang đi trên đồi thông hút gió, ngập gió
Tôi đang đi trên ngàn thông đợi chờ (Fine)

Ns Hoang Minh Dan Thang 3/ 2018 dalat